Až do poloviny října je aktivní průzkum mezi malými a středními nakladateli, který pořádá nás Cech.

Zapojilo se vás už přes 50, díky! Máme přesvědčivá data o stavu zdejšího knižního trhu. Ale může to být ještě lepší.

Zodpovězení zhruba 30 otázek vám nezabere více než 15 minut. Výsledky  budeme sdílet se zapojenými respondenty, ale třeba i s MK ČR.

Do vyplňování se můžete pustit níže.

27.04.22 17:59

Vážený pane ministře,

jménem nás níže podepsaných se na Vás obracíme ve věci letošního dotačního řízení na podporu neperiodických publikací Ministerstva kultury České republiky.
Většina malých nakladatelů v České republice, kteří žádají o finanční podporu na vydání knih, je složena z lidí oddaných literatuře a snažících se vydávat knihy, které budou sloužit jako kulturní veřejná služba, udržovat kvalitní, rozmanitou a jedinečnou hodnotu české literatury. A to i za cenu nulových nebo zcela minimálních tržeb a komerčního potenciálu.</p >

5 DŮVODŮ, PROČ SE NALODIT:

1/ prodejní místo zdarma

2/ vstupné zdarma

3/ jediný knižní festival na vlnách Vltavy

4/ epesní parník s na epesním místě s epesním výhledem na Prahu

 

CO JE POTŘEBA UDĚLAT:

Závazně si rezervovat prodejní místo - uzavřeno

viz níže a přijet

Závoz knih a příprava stánku bude v sobotu 28/05/2022, od  do 9  do 10 hodin. 

pořádá Cech nakladatelů a  Avoid Floating Gallery
v sobotu 28. května od 10. do 21. hodiny

zdarma – pro návštěvníky i nakladatele!*
autorská vystoupení, lákavá občerstvení!
Podpořte Avoid, podpořte nakladatele, podpořte autory, podpořte literaturu, podpořte sebe – jsme na jedné lodi!

*) registrační kauce 1 000 Kč za nakladatele splatná přihláškou bude na místě vrácena

Otevřený dopis ministru kultury ČR Lubomíru Zaorálkovi, zaslaný Cechem malých nakladatelů.

  Praha, 29. 10. 2020

Vážený pane ministře,

stejně jako většina občanů – zaměstnanců i podnikatelů v různých odvětvích, jsme i my, zástupci Cechu malých nakladatelů, znepokojeni současnou situací v české společnosti, způsobenou virovou pandemií. Je nám jasné, že česká ekonomika se letos už podruhé dostává do komplikované situace a vláda i parlament se snaží pomoci těm nejpostiženějším. Nehodláme se uchýlit k laciné kritice politiků, ani ukazovat prstem a obviňovat kohokoliv ze zanedbání povinností. Nechceme na nikoho za vzniklou situaci svalovat vinu. Chceme Vás jen požádat, vážený pane ministře, abyste při sanaci škod myslel i na nás, malé nakladatele.

Po uzavření knihkupectví se dostáváme do obdobné situace, ve které jsme se octli na jaře letošního roku. S tím rozdílem, že nyní je vážně ohrožen prodej našich knih určených pro předvánoční trh, díky němuž je většina z nás schopna přežít. Naše tržby přes e-shopy jsou minimální a nemožnost přímého prodeje znatelně pociťujeme. Obáváme se, že pokles tržeb bude stejně alarmující jako při první covidové vlně, což považujeme za devastující pro celý okruh nakladatelů, již produkují takzvaně nekomerční a malonákladovou literaturu. Pomalu se tak vytratí určitý segment kultury, který ji činí pestřejší a snaží se být vyvažujícím protipólem projektů orientovaných převážně na zisk.

Malí nakladatelé mají ztíženou existenci už ze samé podstaty své činnosti. Zatímco na jaře nám ministerstvo kultury výrazně pomohlo prostřednictvím rozšíření grantů, nyní na nás a vůbec na knižní trh v podpůrných programech nevzpomnělo. I když se na obohacování kultury podílíme obdobnou měrou jako výkonní umělci, kteří mají na finanční podporu nárok, my nakladatelé se do stanovených kritérií nevejdeme a nemůžeme je splnit.

Proto Vás žádáme, pane ministře, abyste při záchraně rozmanitosti české kultury mysleli na ministerstvu kultury i na knižní trh a na nás nakladatele a pomohli nám udržet náš provoz například jednorázovou dotací i opětovným rozšířením grantové politiky, obdobně, jako jste to udělali při posledním dotačním řízení. K další podpoře, již by si knižní oblast jistě zasloužila, jistě pomůže i část evropské dotace určené pro kulturu, kterou bude ministerstvo kultury administrovat v rámci „Národního plánu obnovy“.

Vážený pane ministře, držíme Vám při hájení zájmů všech českých, moravských a slezských kulturních subjektů palce a doufáme, že naši prosbu vyslyšíte. Jsme rovněž připraveni na konzultaci s Vámi, jakmile to situace dovolí.

S pozdravem                                                                         

za Cech malých nakladatelů

Iva Pecháčková

Jiří Fiedor

Daniel Podhradský


Cech malých nakladatelů

Podlesí 12

378 81 pošta Slavonice

 

Podpora Cechu malých nakladatelů iniciativě profesních organizací působících v oblasti divadla, tance, nového cirkusu a hudby.

Praha, 24. 11. 2020

Cech malých nakladatelů vyjadřuje solidaritu s iniciativou profesních organizací působících v oblasti divadla, tance, nového cirkusu a hudby na zachování celé alokace záchranného balíčku pro kulturu v oblasti nezávislého umění převodem části prostředků na rok 2021 s ohledem na stávající vývoj situace, kdy:

Usnesení vlády ČR č. 408 ze dne 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury vyčleňuje v předkládací zprávě na samostatné výběrové dotační řízení v programu Kulturní aktivity částku 440 mil. Kč, a to na základě popisu zásadních problémů nezávislého umění z hlediska předběžné predikce, (která se zakládá primárně z nedosažení výnosů z vlastní činnosti, tedy rozdílem mezi celkovými uskutečněnými výdaji a dosaženými příjmy). Zároveň bere v potaz vratky, které lze předpokládat primárně u projektů, které nemohly být zcela objektivně realizovány.

MK ČR vypsalo 1. a 2. vlnu záchranného balíčku, obě však umožnily čerpání alokovaných prostředků pouze vybrané skupině subjektů, provozujících celoroční činnosti. Z toho důvodu nebyly prostředky dané alokace přístupny všem žadatelům v programu Kulturní aktivity a nemohla být naplněna absorpční kapacita nezávislého sektoru.

Neuvěřitelná životaschopnost, odolnost, divácký zájem a k tomu stoupající mezinárodní uznání nezávislé scény ČR je dokladem relevantnosti podpory, kterou vláda pro tento sektor schválila. Nyní je zjevné, že problémy pandemie ovlivní šance na existenci, přežití, natož na rozvoj progresivního nezávislého umění i v roce 2021, a to zcela zásadně. Z toho důvodu považujeme za zásadní, aby případné nevyčerpané prostředky alokované na nezávislé umění, optimálně spolu s vratkami z roku 2020, byly využity k posílení programu Kulturní aktivity v roce 2021.

Shora zmíněná kulturní odvětví byla poškozena a některé subjekty jsou dokonce existenčně ohroženy, jelikož jejich činnost byla omezena či znemožněna v důsledku vládních opatření k minimalizaci dopadů pandemie. Do obdobné situace jsme se po uzavření knihkupectví dostali i my, malí nakladatelé. Umělci nemohou veřejně vystupovat, my nemůžeme prodávat knihy, což je pro celou oblast kultury devastující. Proto podporujeme veškeré snahy, které směřují k záchraně a zachování všech uměleckých projevů, a věříme v pomoc a dobré úmysly Ministerstva kultury i Vlády České republiky.

 

S veškerou úctou

za Cech malých nakladatelů

Iva Pecháčková
Jiří Fiedor
Daniel Podhradský

Plné znění dopisu ministru kultury zde

Partneři BookFestu Praha

minikultury

 

Logo Praha.svg

Státní fond kultury 

 

Další partneři Bookfestůlogo web

 PLZEn´logo

babylon

kontexty

 

Nakladatelství Dauphin

 

7 generace

 hyb4

 

Čtete rádi zahraniční literaturu? Napadlo vás někdy, že ji s velkou pravděpodobností překládala matka malých dětí, která se překládáním neuživí a po odeznění koronavirové krize na tom bude ještě hůř? I tak by se lakonicky daly shrnout výsledky průzkumu, který mezi literárními překladateli v květnu 2020 provedla oborová organizace Překladatelé Severu.

 

Zadavatelé průzkumu s ohledem na hrozící a v médiích často propíraný propad knižního trhu chtěli zjistit, jaké důsledky budou mít restrikce spojené s koronavirovou pandemií na už tak prekérní situaci dlouhodobě špatně placených literárních překladatelů. Ti se i před vypuknutím krize museli vypořádávat s nevýhodnými smlouvami ze strany nakladatelů, nízkými honoráři za překlady a splatností často navázanou na vydání díla, kdy tudíž mezi odvedenou prací a získanou odměnou nastává mnohaměsíční až roční prodleva. Ekonomická nestabilita profese je patrně důvodem, proč více než tři čtvrtiny ze 155 dotazovaných respondentů uvedly, že literární překlady pro ně nejsou výlučným zdrojem příjmů. Čím tedy literární překladatelé dotují svoji uměleckou činnost? Jejich dalšími způsoby obživy, jak objasnilo dotazníkové šetření, jsou ze jména komerční překlady, redakce a korektury, výuka jazyků, soudní překlady či publicistika.

Vážení a milí kolegové, přátelé, nakladatelé xx

vítejte na  KnižníJižní, festivalu Cechu nakladatelů vna platformě BookFest.

Rezervujte si prodejní místo

 

Kde?
MOVING STATION!

Vítejte v prostoru pro kulturu, prostoru pro současné umění a vzdělávání, který sídlí v nádherné nádražní budově v Plzni na Jižním Přesměstí u mostu Ivana Magora Jirouse

Provozovatelem je Johan, z.ú.

jizni_nadrazi.jpg

A kde přesně? Proklikněte tento odkaz.

Kdy?

první adventní sobotu, tedy 27. listopadu  roku 2021  od 10 hodin do časných večerních hodin

Závoz

od 7 do 9  hodin lze postupně najíždět k hlavnímu vchodu nádraží, kde budou k disposici brigádníci

Výstavní místo

k disposici jsou téměř celé prostory, každý z nás bude mít připraven stolek se židlemi, kde si určí sám podle hesla kdo dřív přijde.... ten dřív vystavuje

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Parkování

každý dle svého, domorodci zajisté poradí

Program

viz program. Kdo chce přispět svoji troškou do literárního mlýny nechť kontaktuje programového ředitele pana Josefa Straku

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Připravujeme

Vítejte na BookFestu Knižní Jižní

Kde?
MOVING STATION!
A kde přesně? Proklikněte tento odkaz.

5 DŮVODŮ, PROČ nás navštívit:

1/ Naleznete zde knihy, které v běžných knihkupectvích těžko naleznete

2/  Potkáte se zde s autory a nakladateli, které běžně nepotkáte

3/ Podpoříte nezávislou knižní kulturu, potěšíte svého ducha a budete moci obcovat s krásnou literaturou co hrdlo ráčí

4/ Nakoupíte knihy pod stromeček přímo od nakladatele, určitě se sympatickou slevou

5/ Vstupné zdarma a spousta zábavy též

 

Cech malých nakladatelů
Bořanovická 1819/15a
182 00 Praha 8

Vážený pán
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí 471/1
118 01 Praha 1

Praha, 25. 3. 2020

 

Otevřený dopis ministru kultury ČR Lubomíru Zaorálkovi zaslaný Cechem malých nakladatelů: NENECHTE NÁS PADNOUT!

Vážený pane ministře,

vedeni stavovskou sounáležitostí a snahou zachránit specifickou oblast české kultury, rozhodli jsme se ustavit Cech malých nakladatelů, jehož prostřednictvím se obracíme s žádostí o pomoc na Vládu České republiky, respektive Ministerstvo kultury ČR, do jehož gesce podpora vydávání literatury patří.