Otevřený dopis ministru kultury ČR Lubomíru Zaorálkovi, zaslaný Cechem malých nakladatelů.

  Praha, 29. 10. 2020

Vážený pane ministře,

stejně jako většina občanů – zaměstnanců i podnikatelů v různých odvětvích, jsme i my, zástupci Cechu malých nakladatelů, znepokojeni současnou situací v české společnosti, způsobenou virovou pandemií. Je nám jasné, že česká ekonomika se letos už podruhé dostává do komplikované situace a vláda i parlament se snaží pomoci těm nejpostiženějším. Nehodláme se uchýlit k laciné kritice politiků, ani ukazovat prstem a obviňovat kohokoliv ze zanedbání povinností. Nechceme na nikoho za vzniklou situaci svalovat vinu. Chceme Vás jen požádat, vážený pane ministře, abyste při sanaci škod myslel i na nás, malé nakladatele.

Po uzavření knihkupectví se dostáváme do obdobné situace, ve které jsme se octli na jaře letošního roku. S tím rozdílem, že nyní je vážně ohrožen prodej našich knih určených pro předvánoční trh, díky němuž je většina z nás schopna přežít. Naše tržby přes e-shopy jsou minimální a nemožnost přímého prodeje znatelně pociťujeme. Obáváme se, že pokles tržeb bude stejně alarmující jako při první covidové vlně, což považujeme za devastující pro celý okruh nakladatelů, již produkují takzvaně nekomerční a malonákladovou literaturu. Pomalu se tak vytratí určitý segment kultury, který ji činí pestřejší a snaží se být vyvažujícím protipólem projektů orientovaných převážně na zisk.

Malí nakladatelé mají ztíženou existenci už ze samé podstaty své činnosti. Zatímco na jaře nám ministerstvo kultury výrazně pomohlo prostřednictvím rozšíření grantů, nyní na nás a vůbec na knižní trh v podpůrných programech nevzpomnělo. I když se na obohacování kultury podílíme obdobnou měrou jako výkonní umělci, kteří mají na finanční podporu nárok, my nakladatelé se do stanovených kritérií nevejdeme a nemůžeme je splnit.

Proto Vás žádáme, pane ministře, abyste při záchraně rozmanitosti české kultury mysleli na ministerstvu kultury i na knižní trh a na nás nakladatele a pomohli nám udržet náš provoz například jednorázovou dotací i opětovným rozšířením grantové politiky, obdobně, jako jste to udělali při posledním dotačním řízení. K další podpoře, již by si knižní oblast jistě zasloužila, jistě pomůže i část evropské dotace určené pro kulturu, kterou bude ministerstvo kultury administrovat v rámci „Národního plánu obnovy“.

Vážený pane ministře, držíme Vám při hájení zájmů všech českých, moravských a slezských kulturních subjektů palce a doufáme, že naši prosbu vyslyšíte. Jsme rovněž připraveni na konzultaci s Vámi, jakmile to situace dovolí.

S pozdravem                                                                         

za Cech malých nakladatelů

Iva Pecháčková

Jiří Fiedor

Daniel Podhradský


Cech malých nakladatelů

Podlesí 12

378 81 pošta Slavonice

 

Podpora Cechu malých nakladatelů iniciativě profesních organizací působících v oblasti divadla, tance, nového cirkusu a hudby.

Praha, 24. 11. 2020

Cech malých nakladatelů vyjadřuje solidaritu s iniciativou profesních organizací působících v oblasti divadla, tance, nového cirkusu a hudby na zachování celé alokace záchranného balíčku pro kulturu v oblasti nezávislého umění převodem části prostředků na rok 2021 s ohledem na stávající vývoj situace, kdy:

Usnesení vlády ČR č. 408 ze dne 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID-19 na sektor kultury vyčleňuje v předkládací zprávě na samostatné výběrové dotační řízení v programu Kulturní aktivity částku 440 mil. Kč, a to na základě popisu zásadních problémů nezávislého umění z hlediska předběžné predikce, (která se zakládá primárně z nedosažení výnosů z vlastní činnosti, tedy rozdílem mezi celkovými uskutečněnými výdaji a dosaženými příjmy). Zároveň bere v potaz vratky, které lze předpokládat primárně u projektů, které nemohly být zcela objektivně realizovány.

MK ČR vypsalo 1. a 2. vlnu záchranného balíčku, obě však umožnily čerpání alokovaných prostředků pouze vybrané skupině subjektů, provozujících celoroční činnosti. Z toho důvodu nebyly prostředky dané alokace přístupny všem žadatelům v programu Kulturní aktivity a nemohla být naplněna absorpční kapacita nezávislého sektoru.

Neuvěřitelná životaschopnost, odolnost, divácký zájem a k tomu stoupající mezinárodní uznání nezávislé scény ČR je dokladem relevantnosti podpory, kterou vláda pro tento sektor schválila. Nyní je zjevné, že problémy pandemie ovlivní šance na existenci, přežití, natož na rozvoj progresivního nezávislého umění i v roce 2021, a to zcela zásadně. Z toho důvodu považujeme za zásadní, aby případné nevyčerpané prostředky alokované na nezávislé umění, optimálně spolu s vratkami z roku 2020, byly využity k posílení programu Kulturní aktivity v roce 2021.

Shora zmíněná kulturní odvětví byla poškozena a některé subjekty jsou dokonce existenčně ohroženy, jelikož jejich činnost byla omezena či znemožněna v důsledku vládních opatření k minimalizaci dopadů pandemie. Do obdobné situace jsme se po uzavření knihkupectví dostali i my, malí nakladatelé. Umělci nemohou veřejně vystupovat, my nemůžeme prodávat knihy, což je pro celou oblast kultury devastující. Proto podporujeme veškeré snahy, které směřují k záchraně a zachování všech uměleckých projevů, a věříme v pomoc a dobré úmysly Ministerstva kultury i Vlády České republiky.

 

S veškerou úctou

za Cech malých nakladatelů

Iva Pecháčková
Jiří Fiedor
Daniel Podhradský

Plné znění dopisu ministru kultury zde

Čtete rádi zahraniční literaturu? Napadlo vás někdy, že ji s velkou pravděpodobností překládala matka malých dětí, která se překládáním neuživí a po odeznění koronavirové krize na tom bude ještě hůř? I tak by se lakonicky daly shrnout výsledky průzkumu, který mezi literárními překladateli v květnu 2020 provedla oborová organizace Překladatelé Severu.

 

Zadavatelé průzkumu s ohledem na hrozící a v médiích často propíraný propad knižního trhu chtěli zjistit, jaké důsledky budou mít restrikce spojené s koronavirovou pandemií na už tak prekérní situaci dlouhodobě špatně placených literárních překladatelů. Ti se i před vypuknutím krize museli vypořádávat s nevýhodnými smlouvami ze strany nakladatelů, nízkými honoráři za překlady a splatností často navázanou na vydání díla, kdy tudíž mezi odvedenou prací a získanou odměnou nastává mnohaměsíční až roční prodleva. Ekonomická nestabilita profese je patrně důvodem, proč více než tři čtvrtiny ze 155 dotazovaných respondentů uvedly, že literární překlady pro ně nejsou výlučným zdrojem příjmů. Čím tedy literární překladatelé dotují svoji uměleckou činnost? Jejich dalšími způsoby obživy, jak objasnilo dotazníkové šetření, jsou ze jména komerční překlady, redakce a korektury, výuka jazyků, soudní překlady či publicistika.

"Jsme na jedné lodi (ty i já!)"

BOOKFEST - Festival malých nakladatelů

pořádá  CECH NAKLADATELŮ a Avoid Floating Gallery

v sobotu 30.května od 12. do 21. hodiny

v neděli 31.května od 10. do 18. hodiny

zdarma – pro návštěvníky i nakladatele

autorská vystoupení, lákavá čtení

Informace pro vystavovatele:

Setkání a ustanovení Cechu nakladatelů se koná v sobotu od 10. do 12. hodiny

Avoid poskytne stoly a židle, azyl v případě nepřízně počasí v podpalubí. Nakladatelé nepotřebují nic než dobrou náladu, pochopitelně své knihy a možná igelit, kdyby zkráplo.

Avoid poskytuje i možnost čtení, prezentací na ozvučeném pódiu – vše předem neurčené, vzájemná vstřícná dohoda se provede na místě

Orientační časy jsou

Sobota:  15:00, 17:00 a 19:00

Neděle: 13:00, 15:00 a 17:00

Vykládka a parkování

Možno v sobotu již od 9. hodiny. Je třeba zajet  k mostku vedoucí na palubu, vyložit a kvapem odjet. Nejlepší parkování je pod viaduktem železničního mostu, naproti bývalé celnici na Výtoni, dnes Podskalské pivnici. Parkování zdarma je pak v Bráníku. 
Nakládka v neděli obdobná. Není podmínkou se zúčastnit oba dny.

Seznam registrovaných

jsme na jednelod 3s

 

65. pole www.65pole.cz
BAOBAB www.baobab-books.net
Barrister & Principal barrister.cz
Cesta domů www.cestadomu.cz/nakladatelstvi
Dauphin www.dauphin.cz
Dybbuk  www.dybbuk.cz
Golden Dog www.goldendog.cz
Herrmann & synové www.kosmas.cz/herrmann
Malvern  www.malvern.cz
Meandr  www.meander.cz
Paper jam www.paperjam.cz
Pavel Mervart www.pavelmervart.cz
Puchra  www.pulchra.cz
VOLVOX GLOBATOR www.volvox.cz
Knihovna Václava Havla  www.vaclavhavel.cz
Artmap, z.s. www.artmap.cz
časopis Fotograf  fotografmagazine.cz
Cherm www.cherm.eu
Perlepex www.perplex.cz
Maťa www.mata.cz
Poketo poketo.cz
Dharmagaia www.dharmagaia.cz
Cesta domů www.cestadomu.cz/nakladatelstvi
Stehlík www.knihystehlik.eu

Tisková zpráva

Jsme na jedné lodi: Festival malých nakladatelů.
Ve dnech 30. a 31. 5. 2020 proběhne na lodi (A)VOID Floating Gallery festival malých nakladatelů pod názvem Jsme na jedné lodi. Zúčastní se jej nakladatelé z celé republiky. V současnosti je jich potvrzeno 19 a s dalšími se stále jedná. Festival organizuje Cech nakladatelů a (A)VOID Floating Gallery. A s ohledem na výpověď ze strany Trade Centre Praha a. s. se může jednat o poslední akci na lodi.
Mezi zúčastněnými jsou významná nakladatelství vydávající českou i překladovou beletrii, poezii, žánrovou a odbornou literaturu i literaturu pro děti a mládež. Namátkou lze zmínit opavské nakladatelství PERPLEX orientující se na poezii, českokrumlovské nakladatelství Golden Dog orientující se na žánrovou literaturu či mezi rodiči a dětmi vyhledávaná nakladatelství BAOBAB a Meandr.
(A)VOIDu, který kotví na náplavce na Rašínově nábřeží, hrozí zánik v důsledku rozhodnutí provozovatele pražských náplavek firmy Trade Centre Praha a. s. Ve velmi obdobném ohrožení jsou ale i malí nakladatelé kvůli dopadům viru SARS-CoV-2, který naprosto bezprecedentně zasáhl do životů lidí na celém světě, a tím také do jejich obživy.
Organizátoři festivalu nechtějí této situaci nečinně přihlížet. A tak se rozhodli navzájem se podpořit. „Jsme na jedné lodi, ty i já.“ Pokud slyšíte variaci na známé „jsme jedné krve, ty i já,“ z Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga, poznali jste správně. Na jedné lodi se totiž doslovně ocitnou nakladatel, čtenář, knihkupec, milovník literatury i kapitán uměleckého parníku. A je i na vás, zda se bude jednat o labutí píseň, nebo se nakladatelé i loď znovuzrodí jako fénix.
„Pokud dojde k likvidaci malých nakladatelů, která reálně hrozí, může nastat situace, kdy budou vycházet příběhy plné aktuálních emocí, které však s krásou slova nemají pranic společného,“ říká Daniel Podhradský, mluvčí Cechu nakladatelů. A dodává: „Knihu vám pak prodá znuděná paní v obchodním centru, které je ale úplně jedno, jestli prodává knihy nebo ponožky, protože nejraději by prodávala kosmetiku. Takže se nesmíte zlobit, knihy fakt nejsou její parketou.“
Podobně by mohli dopadnout i návštěvníci pražské náplavky. Pivo či oblíbený aperol si jistě objednají i bez existence (A)VOID Floating Gallery. Jenže namísto výrazných kulturních osobností světové i české umělecké scény jim k tomu zahraje uniformní tucárna.
Festival podpořil Svaz českých knihkupců a nakladatelů.
IVO SLAVÍK
Tel.: +420 602 211 181
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cech malých nakladatelů
Bořanovická 1819/15a
182 00 Praha 8

Vážený pán
PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury ČR
Ministerstvo kultury ČR
Maltézské náměstí 471/1
118 01 Praha 1

Praha, 25. 3. 2020

 

Otevřený dopis ministru kultury ČR Lubomíru Zaorálkovi zaslaný Cechem malých nakladatelů: NENECHTE NÁS PADNOUT!

Vážený pane ministře,

vedeni stavovskou sounáležitostí a snahou zachránit specifickou oblast české kultury, rozhodli jsme se ustavit Cech malých nakladatelů, jehož prostřednictvím se obracíme s žádostí o pomoc na Vládu České republiky, respektive Ministerstvo kultury ČR, do jehož gesce podpora vydávání literatury patří.