27.04.22 17:59

Vážený pane ministře,

jménem nás níže podepsaných se na Vás obracíme ve věci letošního dotačního řízení na podporu neperiodických publikací Ministerstva kultury České republiky.
Většina malých nakladatelů v České republice, kteří žádají o finanční podporu na vydání knih, je složena z lidí oddaných literatuře a snažících se vydávat knihy, které budou sloužit jako kulturní veřejná služba, udržovat kvalitní, rozmanitou a jedinečnou hodnotu české literatury. A to i za cenu nulových nebo zcela minimálních tržeb a komerčního potenciálu.</p >

Aby nakladatelé mohli svou práci i nadále vykonávat a nepropadali se do prodělečných stavů, potřebují finanční pomoc ministerstva kultury – o to spíše v době neustále rostoucích nákladů na energie, tisk, papír a veškeré další faktory spojené s přípravou, tiskem a distribucí knih.
Již v minulých letech finance poskytované v dotačních řízeních Ministerstva kultury ČR balancovaly na hraně únosnosti. Letošní snížení finanční podpory pro vydávání neperiodických publikací jen v oblasti české literatury o 692 000 Kč, což je snížení zhruba o celou 1/10, a nepodpoření bezprecedentního počtu 47 knih je však zcela neúnosné. Ve výsledku takové podcenění literární scény zákonitě povede k nevydání řady neoddiskutovatelně kvalitních knih, a s tím i k propadu knižní kultury v naší zemi jako celku.
Žádáme vás tímto o navýšení prostředků na vydávání neperiodických publikací pro rok 2022 a k vyhlášení třetího kola dotačního řízení (jak se tomu stalo v případě vydávání periodických publikací) a přerozdělení navýšeného rozpočtu.
Jsme plně otevřeni diskuzi i setkání k řešení této akutní literární krize.
Věříme, že naše hlasy vyslyšíte a zasadíte se o udržení kvalitní literární produkce v naší zemi, protože víme, že je pro Vás kultura stejně podstatnou částí života jako pro nás všechny.

Matěj Senft
nakladatelství Viriditas

Pavel Mervart
ředitel Cechu nakladatelů

Daniel Podhradský
Cech nakladatelů, Komise pro krásnou literaturu a malé nakladatele SČKN

Iva Pecháčková
nakladatelství Meander, Komise pro dětskou literaturu SČKN

 

Pan ministr odpověděl 4. května ve 3:09, dovolujeme si citovat:

.....děkuju za Váš dopis, předal jsem jej kolegům - úředníkům na MK ČR s tím, že po projednání se Vám všem určitě dostane odpovědi.

Od té doby plyne voda, bohužel ne však na mlýn české literatury.