Básník, chodec po periferiích reality, letec pod radarem, překladatel, hudebník.

Narozen 3. března 1970 v Praze, kde žije dodnes. Vystudoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě UK – obor Fyzika molekulárních a chemických struktur, vystřídal různá zaměstnání a nyní pracuje jako programátor. Je ženatý a má dvě děti.

Vydal básnické sbírky K ránu proti nebi (Dauphin, 2002), Fasování košťat (Dauphin, 2004), Praha zničená deštěm (Dauphin, 2006), Miniová pole (Dauphin, 2008), Jen třídit odpad nestačí (Dauphin, 2011), Noc a déšť (Dauphin, 2013), Víkend v jakémsi Švýcarsku (Dauphin, 2016), Uličnice (Dauphin, 2016) , Poslední zpráva z obleženého města (Dauphin, 2021) a Vzestup a pád říše stínu (Dauphin. 2022) a je též zastoupen v rozličných almanaších, sbornících a antologiích.

Jeho básně byly přeloženy do angličtiny, němčiny, francouzštiny, rumunštiny, polštiny, ukrajinštiny a portugalštiny.

Podílel se na českých překladech vybraných básní Tomase Tranströmera (spolu s Milanem Richterem, Přijde smrt a vezme ti míry /Dauphin, 2015/), do češtiny přeložil sebrané básně Alfreda Brendela (2x2=13 /Volovox Globator, 2018/).

Za knihu Víkend v jakémsi Švýcarsku byl nominován na cenu Magnesia Litera 2017 v kategorii poezie.

V roce 2021 se stal Básníkem města Prahy.

Sólově nebo v příležitostných sdruženích vystupuje jako hráč na saxofony a klarinet.

vit janota 2022a