Rusko, Ukrajina ⁠⁠–⁠ emigrace včera a dnes

Před sto lety světem otřásaly velké politické, ekonomické, sanitární i migrační krize. V jejich důsledku se daly do pohybu miliony lidí, kteří utíkali před válkou, hladem a nesvobodou. Jejich příběhy jsou o lidské štědrosti, otevřenosti a ochraně společnosti, ale bohužel také o sobectví, šikaně a rasismu. Netřeba dodávat, že jsou to příběhy, které k nám promlouvají teď a tady

Ivan Foletti